1962 Curacao Candidates Tournament

Viktor Korchnoi vs. Miroslav Filip

Round 6