World Chess Championship

Wilhelm Steinitz vs. Mikhail Tchigorin

Havana - 1889