47th USSR Championship, Minsk 1979
November 29 - December 27


              FIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Geller, Efim P     2550 x    1 1 1 1  1 1 11- 5
 2. Yusupov, Artur     2490  x 0  1 1 1   1 1 1 0 10- 6
 3. Kasparov, Garry     2545  1 x  1 1 1 0 0  1 1 0  10- 7  87.00
 4. Balashov, Yuri S    2600   x     1  1 1 10- 7  81.00
 5. Makarichev, Sergey   2500   x 1 0 1 0  1  1  9- 7 78.75
 6. Giorgadze, Tamaz    2535  0 0  x 1 1  0 1 0 1 1  1  9- 7 77.00
 7. Kupreichik, Viktor D  2540  0 0 0 0 x 1 1 1 1 1  0 1 1  9- 7 74.75
 8. Vaganian, Rafael A   2570  0 0 1 0 0 x 1  0 1 1 1 1  9 - 8
 9. Lerner, Konstantin Z  2475 0 1 0 0 0 x 1  1 1   8- 8
10. Rashkovsky, Nukhim N  2500    0  x 1  0    8 - 9  68.00
11. Beliavsky, Alexander G 2595 0 1 1 1  0 0 x 0 0 0 1 1  8 - 9  67.75
12. Razuvaev, Yuri S    2470 0   0 0 1  x 1    8 - 9  65.50
13. Romanishin, Oleg M   2560 0 0 0 1 0 0  1 x 1 1 0 1  8 - 9  63.50
14. Dolmatov, Sergey    2495  0 0 0  0 1 1 0 0 x 1 1  7- 9 60.25
15. Tal, Mikhail      2615  0  0 0  1 0 x 0 1 1  7- 9 60.25
16. Sveshnikov, Evgeny   2545  0 0  1 0 0 0  0 1 x 1  7 -10
17. Anikaev, Yuri N     2455 0 1 0  0 0  0 1 0 0 0 x  5-11 47.75
18. Tseshkovsky, Vitaly   2560 0 1 0 0 0 0   0 0  x  5-11 46.25

 Average Elo: 2533 <=> Cat: 12 gm = 10.20 m = 6.80Return to the main page
Return to the Soviet Championship main page