48th USSR Championship, Vilnius 1980/1
December 25 1980 - January 21, 1981

              FIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Psakhis, Lev      2535 x 1 0 1 0 1 0 1 1  1 1 1 0 10- 6 87.00
 2. Beliavsky, Alexander G 2590 0 x   0 1 1 1   1 1 1 10- 6 83.75
 3. Balashov, Yuri S    2600 1 x    1   1  10 - 7  84.25
 4. Romanishin, Oleg M   2580   x 0 1  0 1 1 1 1 10 - 7  80.00
 5. Yusupov, Artur     2485 0  x 1 0 1 0  1 1 1 1 10 - 7  78.75
 6. Dolmatov, Sergey    2535   1 x 1 1 0  1 0  0 1  9- 7 81.75
 7. Kupreichik, Viktor D  2535 1 1 0 0 0 x 1 0 1 0 1 1 1  9- 7 78.00
 8. Kuzmin, Gennadi P    2530 0 0  1 0 x 1 1 1 1   9- 7 77.25
 9. Tseshkovsky, Vitaly   2595  0  1 0 x  1 0 1 1 1  9- 7 76.50
10. Vaganian, Rafael A   2590 1 0 0  0 x 0 1 1 1 1  9 - 8
11. Rashkovsky, Nukhim N  2520 0 0 1 1 1  x    0  8- 8 73.75
12. Vasiukov, Evgeni    2545 0   0 0 0 0 1 x 1 1 1 1  8- 8 64.50
13. Makarichev, Sergey   2495   0 1 0 1 0  x 0   7- 9
14. Geller, Efim P     2565   0 1 0  0 x 0 0  6-10 58.25
15. Giorgadze, Tamaz    2540 0  0 0 0 0 0 0  1 x 1 1  6-10 48.75
16. Lputian, Smbat G    2445 0 0 0     0 1 0 x 0  6 -11  50.75
17. Razuvaev, Yuri S    2515 0 0 0 0 1 0 0 0 0  1 x 1  6 -11  45.25
18. Chekhov, Valery A    2535 1 0 0 0 0 0  0 1 0 1 0 0 x  5-11

 Average Elo: 2540 <=> Cat: 12 gm = 10.20 m = 6.80Return to the main page
Return to the Soviet Championship main page