54th USSR Championship and Zonal, Minsk 1987
March 4-29

              FIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Beliavsky, Alexander G 2630 x  1 1 0 1 1  1 0 1  1 11 - 6  92.25
 2. Salov, Valery      2550  x  1 1  1 1 0 0 1 1 1  11 - 6  91.50
 3. Ehlvest, Jaan      2445  x 0 0 0 1 1 1 1  1 1 1 10- 6 83.00
 4. Eingorn, Vereslav S   2545 0  x  1  1 1  1 1 10- 6 83.00
 5. Chernin, Alexander   2570 0 1 x   1 1 1 1 0  10 - 7  83.25
 6. Yusupov, Artur     2645 1 0 1  x 1 0 1 0 1   1 10 - 7  83.00
 7. Dolmatov, Sergey    2515 0 0 1  0 x   0 1 1 1 1 1  9- 7
 8. Kupreichik, Viktor D  2475  0 0 1 x 0 1 1 0 1 0 1 1  9 - 8  72.50
 9. Lputian, Smbat G    2500 0   0 1 x 0 1 1  1   9 - 8  71.75
10. Psakhis, Lev      2575  0 0   0 1 x 1  1  1  9 - 8  71.25
11. Tukmakov, Vladimir B  2575  0 0 0 1 0  x 1 1 1 1   9 - 8  70.25
12. Bareev, Evgeny     2535 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 x 1 1 1   8 - 9
13. Gavrikov, Viktor    2550 1 1  0 0 0 0 0 0 x    6-10 56.50
14. Rashkovsky, Nukhim N  2470   0  0 0  0 0 x  1  6-10  53.00
15. Malaniuk, Vladimir P  2575 0 0 0 0 0 1 0   x 1  6-10 50.00
16. Khalifman, Alexander  2515  0 0 1 0 0 0 0  x 0 1  6 -11
17. Gurevich, Mikhail    2540  0 0  0 0   0 0 1 x 0  5-11 47.50
18. Cseshkovsky, Vitaly   2510 0 0 0 0 0 0   0 1 x  5-11 43.50

 Average Elo: 2540 <=> Cat: 12 gm = 10.20 m = 6.80


Playoff Match- Vilnius 29.4-4.5.1987

        1 2 3 4
Beliavsky, A.  1 1 3
Salov, V.    0 0 1

 • This was also a World Championship Zonal Qualifier. As a result, Chernin, Salov, Belyavsky, Ehlvest, and Eingorn qualified for the 1987 Interzonals. Polugaevsky and Smyslov were seeded into the Interzonals. Tal was seeded into the Candidates.


  Return to the main page
  Return to the Soviet Championship main page